Рекламации

 

Клиентите имат право на рекламация в следните случаи

 

-      Несъответствие с поръчаната стока

-      Констатирани липси

-      Явни дефекти на стоката

-      Скрити дефекти на стоката

 

Рекламация при несъответстие с поръчаната стока, констатирани липси или явни дефекти се предявява в деня на получаване на стоката чрез попълване на Протокол в присъствието на куриер, подизпълнител или представител на ТИТАН ТРЕЙД ООД  . В противен случай стоките се считат за приети.

 

В случай на своевременна и основателна рекламация, ТИТАН ТРЕЙД ООД  предприема необходимите действия за отстраняването и. Транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от ТИТАН ТРЕЙД ООД  .

 

Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по- късно от срока на годност.

 

При подаване на рекламация, Клиентът представя:

-      Касова бележка или фактура

-      Снимков материал

-      Други документи доказващи несъответстието на стоката с договореното

 

След приемане на рекламацията като основателна от страна на ТИТАН ТРЕЙД ООД, клиентът може да претендира за:

-      Възстановяване на заплатената сума

-      Замяна на стоката с друга

-      Отбив от цената

 

Ако в рамките на 30дена след приемане на рекламацията като основателна, Клиентът не потвърди една от изброените по- горе възможности, ТИТАН ТРЕЙД ООД запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея.

 

При отхвърляне на рекламация, ТИТАН ТРЕЙД ООД  уведомява Клиента за становището си на имейл.

 

На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително уведомен за несъответствия или дефект.

 

Контакт за рекламации: titantrade@abv.bg / тел: 028463307

Съобщение

Copyright © 2008-2018 Titan Trade Ltd. All rights reserved.